Nagrody i podziękowania

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom za docenienie naszego wkładu w promocję Regionu Opolskiego.