Project Description

Lotnicza sesja zdjęciowa koryta rzeki Odra w okolicach Opola i Brzegu.