Ogólne warunki zamówienia usług - af bankfoto

1. Prawa do wykorzystywania zdjęć, filmów, prezentacji, itp. przechodzą na własność zamawiającego po opłaceniu faktury i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 
2. Wszelkie prace dodatkowe nie ujęte w zleceniu, będą traktowane jako osobne zlecenie.
 
3. Czas reakcji zleceniodawcy na przesłany materiał do akceptacji (wybór zdjęć, film, wirtualną wycieczkę lub opracowania graficzne, itp.) to 5 dni roboczych. Po tym terminie zakładamy, iż zleceniodawca zaakceptował w całości zlecenie bez zastrzeżeń i zezwala  na wystawienie faktury. 
 
4. W przypadku realizacji wirtualnej wycieczki lub sesji zdjęciowych, zakładamy, iż fotografowany obiekt jest w pełni przygotowany do wykonania zlecenia w momencie rozpoczęcia prac. 
 
5. Odwołanie zaplanowanej sesji zdjęciowej w terminie krótszym  niż 48 godzin, spowoduje naliczenie opłaty „organizacyjnej”wysokości 30% wartości zlecenia, na co zamawiający zlecając pracę wyraża zgodę. 
Nie dotyczy zleceń uzależnionych od warunków atmosferycznych.
 
6. Po przedstawieniu wirtualnej wycieczki, filmu lub opracowań graficznych, zamawiającemu przysługuje prawo do 3 poprawek.
Każde kolejne poprawki będą płatne, a kwota ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju zmian / poprawek. Średnia stawka godzinowa 150zł netto.
 
7. Materiał zdjęciowy lub pliki graficzne przekazujemy link online po pobrania przez okres 30 dni.
 
8. AF BANKFOTO ® nie ponosi odpowiedzialności za błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne oraz za literówki powstałe przy przepisywaniu lub kopiowaniu tekstów. Po akceptacji opracowania przez zamawiającego, wszelkie błędy nie będą rozpatrywane. 
 
9. Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do AF BANKFOTO ® w celach realizacji projektu, są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością oraz są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zamawiający. AF BANKFOTO ® ma prawo odmówić wykorzystania dostarczonych materiałów przez zlecającego, jeżeli zachodzi podejrzenie, że dostarczone materiały naruszają prawa autorskie bądź są niezgodnie z prawem.
10. Zgodnie z ustawą z dnia 4.2.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) pliki źródłowe projektów są własnością AF BANKFOTO ®. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej (JPG) w rozdzielczości 300dpi. Jeżeli zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem AF BANKFOTO ®, musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego, nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych. Nie udostępniamy zdjęciowych plików RAW.
 
11. Podczas realizacji skomplikowanych sesji zdjęciowych w szczególności w Hotelach, Restauracjach, wnętrzach itp., prosimy o obecność przedstawiciela zleceniodawcy podczas sesji oraz akceptację poszczególnych ujęć na bieżąco. W przypadku braku takiej osoby, zakładamy, że zleceniodawca zdaje się na fotografa i akceptuje jego wizję.
 
12. W przypadku realizacji poligraficznych, opracowań drukowanych, itp. mogą wystąpić różnice kolorystyczne pomiędzy ekranem komputera, telefonu, tabletu itp., a różnymi drukowanymi materiałami. Wynika to z różnic  pomiędzy sposobem wyświetlania grafiki, profili kolorystycznych oraz specyfiki poszczególnych drukarni.
 
13. Jedynym narzędziem jasno określającym dokładną kolorystykę w materiałach drukowanych  jest tzw. PROOF drukarski lub druk z kolorów Pantone. Proof pociąga za sobą dodatkowe koszty realizacji i znacznie wydłuża proces realizacji zlecenia i wykonujemy go na wyraźne życzenie klienta i wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Druk z kolorów Pantone znacznie podnosi koszt realizacji zlecenia i wymaga wcześniejszych ustaleń.
 
14. Poprzez standardową obróbkę zdjęć rozumiemy: wykonanie wysokiej jakości zdjęć ustalonych w zleceniu, korektę perspektywy i kontrastu.
 
15. Jako osobne zlecenie traktujemy: podmiana i korekta trawników, usuwanie kabli, drzew, przedmiotów, budynków itp., usuwanie refleksów i odbić, usuwanie gwiazdek ze świateł, wynikających z przymknięcia przysłony niezbędnej do uzyskania odpowiedniej głębi ostrości, a co za tym idzie jakości zdjęcia.
 
16. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych zdjęć w naszym portfolio na www.bankfoto.pl chyba, że zleceniodawca wyraźnie zaznaczy brak zgody przed podpisaniem zlecenia lub zostanie spisana umowa o zachowaniu tajemnicy technologicznej.
 
W przypadku pytań, prosimy o KONTAKT.